OBSZARY DZIAŁANIA

Projekty szkoleniowe warsztaty

Projekty szkoleniowe , Warsztaty ,Wykłady szyte na miarę przedsiębiorstwa zgodnie z literą nauki w zakresie Neuropsychologi i Psychologii a także medycyny. Zanim rozpoczniemy współpracę ważna jest dla nas diagnoza psychologiczna przed szkoleniem .

KAMPANIE REKRUTACYJNE

Kampanie rekrutacyjne to ukierunkowane kampanie, których celem jest przyciągnięcie najlepszych na rynku aktywnych oraz pasywnych kandydatów. Celem naszej usługi jest dostarczenie Państwu największej możliwej liczby aplikacji, które mogą zostać użyte przy Państwa projektach.

AUDYT PERSONALNY

Audyt personalny jest procesem ukierunkowanym na obiektywną ocenę umiejętności i kompetencji pracowników. Pozwala on na pozyskanie informacji wskazujących słabe i mocne strony organizacji w zakresie posiadanego kapitału ludzkiego. Określa także szanse i zagrożenia firmy związane z zatrudnioną kadrą.

AUDYT ORGRANIZACYJNY

Efektywność zarządzania firmą zależy od skutecznej współpracy oraz zaangażowania wszystkich jej pracowników. Należy okresowo badać stopień realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne, poziom kooperacji oraz ich wpływ na sprawność i efektywność prowadzonej działalności.

Misja : Naszą misją jest świadczenie usług szkoleniowych wyróżniających się wśród konkurencji poprzez nowoczesne podejście do klienta, narzędzia psychometryczne które stosujemy do szerszej diagnozy uczestników tak by profesjonalnie "szyć" na miarę programy szkoleniowe dopasowane dla każdego uczestnika. Naszym priorytetem jest działanie zgodnie z literą nauki. Szeroki zakres wiedzy merytorycznej a także praktycznej daje nam możliwość skupienia się na szczegółach, które są ważne dla klienta
Wizja : Naszą wizją jest ciągłe doskonalenie i rozszerzanie programów szkoleniowych w różnorodnych, niebanalnych dziedzinach, które będą unikatowe na rynku. Przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i praktyk chcemy stać się liderem efektywnego i nowatorskiego systemu edukacji dla klientów z różnorodnych branży gdzie Psychologia i Neuropsychologia będzie wiodącym drogowskazem
Wartości :
  1. Ciągły rozwój i doskonalenie
  2. Elastycznośc i dopasowanie do klienta
  3. Działanie zgodnie z postępem nauk Psychologi i Neuropsychologii
  4. Otwartość i wsparcie dla klientów
  5. Interaktywne warsztaty to nie "nudny obowiązek"
  6. Wysoka jakość świadczonych usług
  7. Gwarantowana satysfakcja klienta
  8. Narzędzia zgodne z literą nauki

Możemy Tobie pomóc!

Wypełnij formularz a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

E-Praca.com

Efektywne wsparcie biznesu

Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą .

E-Praca.com

Efektywne wsparcie biznesu

Wyślij swoje CV na adres: praca@e-praca.com